CONTACT

CONTACT DETAILS

CLIPDUB is een samenwerking van WOORD OMHOOG (Mike Claeys) en NOLOXBOX (Johan Engels).  Mocht je één van hen persoonlijk wensen te contacteren, dan verwijzen wij graag naar de links onderaan deze pagina.


Een verzonden e-mail via CLIPDUB bereikt beide personen.
Jouw vraag wordt binnen de 48 uur behandeld.

VOLG ONS OP

FACEBOOK

Moeten we écht (kunnen) zingen?

Voor delen de hamvraag die naar een beetje drempelvrees leidt... Voor een LIPDUB is het antwoord kort en bondig: neen. Het gaat sowieso over playback. Voor de OVERDUB en UP THE DUB formules worden effectief stemmen opgenomen met professioneel materiaal. Dit kan zowel individueel als in groep. Maar zelfs daarvoor is zangtalent geen vereiste. We bespreken bij het voorafgaand overleg met de aanvrager het 'aanwezige potentieel' in de groep en baseren daarop de keuze van het nummer. In praktijk kan dat gaan van een aantal opnames waarbij de groep zijn beste gezamenlijke 'HEY!' presenteert tot elk om beurt een stukje inzingen, rappen of gewoon voorlezen. Alles kan, niets moet.


We zijn dat niet gewoon om voor de camera staan... Dat gaat toch nergens op lijken?

We kunnen het niet genoeg herhalen: niets moet! Het gaat in de eerste plaats over het plezier van de activiteit. Vandaar dat we vooraf zo weinig mogelijk plannen of in een scenario gieten. We merken dat de spontaniteit van een groep mensen (in welke samenstelling dan ook) het beste uitgangspunt is.

Dat stelt iedereen op zijn gemak en doet die camera snel vergeten...


Allemaal goed en wel, maar wat als er iemand of meerdere aanwezigen niet willen meedoen?

Het is ons nog nooit overkomen dat iemand compleet afzijdig blijft. Het is inderdaad meestal zo dat er in een groep een paar 'durvers' zijn die het voortouw nemen en dat er één of meerdere mensen zijn die eerder op de achtergrond (wensen te) blijven. En daar wordt beroep gedaan op de ervaring in de sociale sector: Mike en Johan hebben jarenlang gewerkt als begeleider, wat hen de kunde geeft een groep aan te voelen en aandacht voor iedereen te hebben. In die mate zelfs dat de aanvankelijk meest weigerachtige mensen gaandeweg tot de grootste enthousiastelingen behoren...   


Tja, maar ons team bestaat uit leidinggevenden en mensen van op de werkvloer. Onze werking heeft bovendien totaal niets met muziek of video te maken. Dan is dat toch niets voor ons?

Wij geloven dat het nét daarom iets voor jullie is! Stel je voor: na een voormiddag geconcentreerd vergaderen staat een lipdub gepland als activiteit voor teambuilding. Iedereen zit in hetzelfde schuitje: uit de comfortzone stappen, uit de dagelijkse rol stappen en samen op onbekend terrein de uitdaging aangaan. We kwamen al vaker tot de vaststelling dat er onverwacht bruggen werden gebouwd die stellig na de activiteit van invloed blijven.  


Clipdub kan ook voor privé-feesten. Wat moet ik mij daarbij voostellen?

Waarschijnlijk is het verrassingseffect en de originaliteit de belangrijkste troef wanneer we worden ingeschakeld op een privé-aangelegenheid. Een paar voorbeelden... 


  • Vrijgezellenparty: de getuige van de bruid organiseerde een vrijgezellendag en plande via CLIPDUB een opname van een 'overdub' met bijhorende clip. Ze koos een lievelingsnummer van de bruid als thema. Het eerste uur werd een nieuwe tekst geschreven en opgenomen: enerzijds een hommage aan de bruidegom, anderzijds een hommage aan de vriendschap met de bruid (een deel waarbij zij zelf niet aanwezig was).  Daarna maakten we een clip die op de bruiloft aan de familie werd vertoond. De verrassing voor zowel de bruid als de bruidegom en de ganse familie werd een groot succes (wat we nadien via mail vernamen, vergezeld van lovende boodschappen...)
  • Huwelijksfeest: het huwelijkspaar wou een originele bedanking kunnen versturen en schakelden CLIPDUB in voor een overbrugging van de uren tussen de plechtigheden en het avondfeest. We maakten met de ganse familie een lipdub die in gemonteerde versie achteraf digitaal werd verstuurd naar alle genodigden. De reacties waren unaniem positief.
  • Verjaardagsfeest: een vrouw verraste haar echtgenoot voor zijn 50-ste met een familiefeest: iedereen was aanwezig. Ze wou hier een blijvende herinnering aan, maar anders dan foto's. Ze schakelde CLIPDUB in zonder ook maar iemand anders op de hoogte te brengen. Het werd dus voor iedereen een verrassing toen we een lipdub kwamen filmen. 


Klinkt wel tof, maar wie krijgt dat dan allemaal te zien? Dat wordt toch niet op internet gezet ofzo?

Die keuze ligt volledig bij de opdrachtgever in functie van de doelstelling van de clip. Wat hij/zij met het eindresultaat doet, is dus de eigen keuze en verantwoordelijkheid. CLIPDUB deelt in functie van eigen promotie enkel clips die door de aanvrager openbaar worden gedeeld (zoals je op de pagina VOORBEELDEN kunt zien). Clips die in de privé-sfeer of voor intern gebruik van een bedrijf zijn gemaakt, worden door ons niet openbaar gemaakt.


Wanneer worden clips geleverd?

Na de activiteit staat de montage van de beelden en de audio-mix op de planning. We streven ernaar om binnen 1 week na de opnames een proefmontage aan te leveren ter evaluatie en/of ter goedkeuring. De aanvrager kan deze bekijken en eventueel bemerkingen, aanvullingen of aanpassingen terugkoppelen. Van zodra we deze feedback van de aanvrager ontvangen, wordt de definitieve versie uitgewerkt en doorgestuurd binnen de 3 werkdagen. Het duurt dus ongeveer maximum 2 weken voordat het eindproduct geleverd wordt. Uitzonderlijk kan dit wegens omstandigheden iets langer duren, maar dat wordt vooraf met de aanvrager besproken zodat dit bij aanvang duidelijk is.


Hoe worden clips geleverd?
De proefmontage wordt in lage resolutie op een verborgen YouTube link gezet die per mail verstuurd wordt naar de aanvrager. Deze link is uniek en werkt slechts tijdelijk. De aanvrager kan ervoor kiezen om deze link met andere mensen te delen om feedback te verzamelen voor eventuele aanpassingen aan de montage. Op basis van deze feedback wordt de clip indien nodig eenmalig aangepast. Vervolgens wordt de definitieve clip enkel naar de opdrachtgever per mail via een downloadlink verstuurd. Deze link is één week functioneel. We raden dan ook aan om het bestand zo snel mogelijk te downloaden.


Hoe krijgen andere mensen de clip dan te zien?

Dat is opnieuw de keuze van de aanvrager. Voor clips in de privé-sfeer kan de verstuurde donwloadlink worden gedeeld per mail zodat ontvangers het bestand kunnen downloaden (niet gelimiteerd in aantal, wel in tijd!) . Of hij/zij kan ervoor kiezen de clip op een sociaal platform te uploaden, bijvoorbeeld Facebook of You Tube en deze nieuwe persoonlijke link zelf te delen. 


Hoe groot zijn die bestanden?

Het video-bestand is standaard een HD mp4 bestand op resolutie 1080 (1920 op 1080 pixels). Dat betekent dat ze gemiddeld 250 tot 500 MB in beslag kunnen nemen (te groot om als bijlage per mail te versturen). Desgewenst kunnen ook kleinere formaten worden aangeleverd in functie van de bestemming van de clip. Let wel: dit heeft invloed op de beeldkwaliteit wanneer deze versies op groot scherm worden bekeken. 


Wat gebeurt er nadien met de opgenomen footage?

Tijdens de activiteit worden opnames van zowel audio als video. Uit deze opnames wordt een montage gemaakt die als eindproduct wordt aangeboden aan de klant. De rest van de 'ruwe footage' wordt NIET aangeleverd. Deze footage wordt na het afhandelen van de opdracht vernietigd en in navolging van de privacywetgeving niet bewaard. De eindmontage wordt 5 jaar in het archief van Noloxbox bewaard als back-up voor de klant (mocht het bestand verloren zijn gegaan) en kan gedurende die periode opnieuw worden opgevraagd via info@noloxbox.be aan forfaitaire vergoeding van €25 (excl. btw).

Dit kan echter enkel door de oorspronkelijke opdrachtgever (wanneer het over particulieren gaat) of een vertegenwoordiger van de firma/organisatie die de oorspronkelijke opdracht gaf.


Ons volledig privacybeleid kan je hier consulteren.


Nog vragen? Aarzel niet om ze te stellen!

Veel Gestelde Vragen...